Kék Nefelejcs Citerazenekar
Kék Nefelejcs Citerazenekar
Köszöntő

Köszöntöm kedves Látogatóinkat a Kék nefelejcs citerazenekar honlapján!

Szerencsi Zsuzsanna

zenekarvezető

 
Naptár és ajánló
2018. November
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
Videók

 

Szatmári dallamok

Galga-menti katonadalok

Szlovákia,Százd-10. Országos Jubileumi Citeratalálkozó 2008.

Citeratábor 2007 - Szatmári dallamok

Citeratábor 2008 - Kelet-palóc dallamok

Citeratábor 2008 - Tere-fere polka

Citeratábor 2009 - Székelyföldi dallamok

XV. Országos Népzne Minősítő 2009. - Galga-menti katonadalok

Citeratábor 2011- Kéméndi dallamok

Somogyi népzene

Magyarbődi táncok

 

 

 

 
Ide írj!-üzenőfal
2010.05.15. 23:55 Idézet

Régiposta koncert (05.13.) videón

www.tiszakecsketv.hu

 


             
                           

2010.05.04. 12:04 Idézet
Szusz

 

részletes információ és műsorrend: www.abasar.hu oldalon olvasható

 
A zenekar és barátaink fellépése

 
10.20 - Hétszinvirág Citerazenekar - Fegyvernek
10.30 - Pacsirta Citerazenekar - Fegyvernek
11.10 - LÓKÖTŐK CITERAZENEKAR - MEZŐTÚR
13. 40 - Cimbora Citerazenekazr - Mezőtúr
14.30 - Kék Nefelejcs Citerazenekar - Tiszakécske
 

    

2010.04.29. 11:19 Idézet
Szusz
 
 
„Csak nem tudják ezt muzsikálni, csak én, senki a világon…
Me azok, akik muzsikálták, azok kihaltak.”
(Fodor Sándor Netti)


 
2004. október 22-én, péntek kora délután a kisbácsi temetőbe tartó, több száz fős gyászmenetben felötlött emlékezetemben egy 1995 novemberében, a mérai Berki Ferenc Árus cigánymuzsikus temetésén Netti Sanyi bácsi szájából elhangzott kérdés: „Engem ki fog kikísérni, ha mindegyikünk elmegy?” Elnézve, de főleg hallgatva a halottaskocsit kísérő, kolozsvári vendéglőkben muzsikáló cigányzenészeket, rádöbbenthettem a kérdés jogosságára: a hagyományos kalotaszegi hangszeres népzene utolsó nagy prímását a saját mércéjével mérve már nem volt ki kikísérje a temetőbe…

 
Fodor Sándor Netti 1922. április 2-án született a Kolozs megyei Gyaluban, cigánymuzsikus családban. Édesapja Zágor (vagy Zágos) Mácsuj Samu prímás volt, a szintén zenészcsaládból származó, szucsági születésű édesanyját Fodor Nettinek hívták. Mivel szülei igen hamar elváltak – hivatalosan nem is voltak összeházasodva –, Fodor Sándor egészen kicsi gyerekként Szucságba került, az édesanyja családjához, így örökölve a családnevet, majd később – ragadványnévként – édesanyja keresztnevét. Egyes lejegyzésekben ragadványnevét rövid t-vel írják (Neti), valószínűleg a név eseti kiejtése miatt.

 

 

 
Hegedűt először hatéves korában adtak a kezébe, amikor az anyai nagyapja, a brácsás Fodor János elkezdett vele foglalkozni, de kisgyerek korában az is édesapjától tanult muzsikálni. Minderre így emlékezett vissza Kisbácsban, 2000. december 18-án: „(Ki tanította, ki volt az első, akitől tanult?) A… nagytatámmal. (A brácsás nagytata?) Igen. ő… (S oda nyomta a hangszert a kezébe…) Ide, na muzsikálj, s miko nem muzsikáltam úgy… vette a csupor vizet, és leöntött. »Te!« S akko úgy ni megszeppentem, tudod me… (nevet) észrevettem. »Vigyázz te, mi csinálsz, te, me…« S úgy, úgy… De, na osztán mondjam el neked, hogy ez a nagytatám (Igen?) és a nagymamámnál votam, de jött apám. Me Szucság és Gyalu ottan a keresztül… (a hegyen keresztül) Keresztül kell menni a hegyen, és má ott van Gyalu. Jött, még sokszor is jött muzsikálni, fogadták a szucságiak és muzsikált, s miko vége vót a muzsikálásnak, vagy miko nem is muzsikált, jött utánam, s vitt. Szeretett apám éngemet, szeretett. Má kilenc éves vótam, má akko tudtam úgy egypár csárdást muzsikálni.”
Kilenc évesen „már tudott egy pár csárdást muzsikálni”, tizenkét éves korában már muzsikált a „kicsi táncba”, meg az ünnepeken. Első – s egész életében egyik kedvenc – brácsása a szintén gyalui születésű, de kolozsi származású Sztojka János volt, kisbőgőn pedig a szucsági Antal Lajos kísérte. Közben az édesanyja férjhez ment Magyargyerőmonostorra egy brácsáshoz, így „zenei tanulmányait” Felszegen folytatta, ahol a lehető legjobb kezekbe került: egy másik brácsás nagybátyja, Bunyi József, tagja volt a kor egyik leghíresebb kalotaszegi prímás, a bánffyhunyadi, Balkezes id. Varga Ferenc Csipás zenekarának. Az öreg Csipás, megismervén brácsása tehetséges unokaöccsét, tanítványának fogadta, és együtt tanította a vele egykorú nagyobbik fiával, ifj. Varga Ferenccel. (A közös tanulás és barátság eredményeképpen a két fiatal cigányprímás a következő évtizedekben sokat és szívesen muzsikált együtt.)
A második bécsi döntés Magyargyerőmonostort Romániának hagyta, ezért az ifjú Fodor Sándor a háborús katonai szolgálat elől visszaszökött Szucságba, amelyik akkor Magyarországhoz tartozott: „me má miko béjöttek a magyarok, én ott túl votam, akko má kellett vona, hogy menjek katonának a rományoknál, bé is vótam sorozva, hogy menjek a katonának, hogy legyek ott katona, és akko az én mostohaapám o(ly)an koncséntrált vót, hogy is mondjam. Be vót vive katonának. És akko há hazajött… három, négy nap rá, és akko azt mondta na, mi itt, itt vagyunk az egészen. Itt van mostohaapád, Jani bátyád, és… itt vagy te is, mos(t) megyünk keresztül. Megyünk haza. Megyünk, me Szucságba van nekünk lakásunk is, megyünk Szucságba. És ott átjöttünk. Átszöktük a határt, de a granicserek úgy votak az őrök nagyon üsmertek, me én muzsikáltam nekik, jártak a házunkhoz! (Nevet.) Üsmertek, ők segítettek, hogy a cucunkat áthozzuk.”
A háború végén, a visszavonuló magyar csapatokkal megjárta a mai Magyarország területét is. 1945-ben tért vissza Szucságba, ahol megismerte és elvette első feleségét, a szucsági román disznópásztor leányát. Egy ideig fűtőként dolgozott a Kolozsvár határában levő kardosi kőtörő malomban, viszont a munkahelyén elsősorban a vállalat népi zenekarának tagjaként működött: „Én ott vótam füttő! Ott vótam fütő és… azér… tettek éngemet, de nem vótam meg lekalifákálva (szakképesítve), csak tettek ulyan könnyű szolgálatra, hogy tudjak muzsikálni. Nem tettek nehéz munkára.”
1960-ban, miután elvált, Egeresgyártelepre költözött, itt ismerkedett meg második feleségével, és itt született egyetlen fia is, ifj. Fodor Sándor Netti, akiből szintén prímást nevelt. Folyamatos költözködéseinek 1977-ben lett vége, amikor sikerült Kisbács központjában házat vásárolnia és családjával odaköltöznie. Ezekben az években teljesedett ki prímásként hírneve, s noha saját, családban szerveződő zenekara sohasem volt, több bandának lett állandó tagja. Sokat muzsikált együtt a bogártelki Czilikákkal és a mérai Árusokkal.

 

 
Fodor Sándor Netti mozgalmas cigánymuzsikus életpályáját meghatározta pályatársaihoz mérten kivételesen hosszú élete és nagyfokú fizikai és szellemi mobilitása. Abban a korszakban született és nevelkedett, amikor a hagyományos hangszeres népzene még virágkorát élte, abban a korszakban volt érett felnőtt, amikor ezt a tanult tudását kamatoztathatta, de – mivel egy jó cigánymuzsikus szűkebb-tágabb, különböző etnikumú közössége zenei igényének teljes körű kielégítésére törekszik – felvállalta az újabb divathullámokat is, és végül abban a korszakban öregedett meg, amikor az új zenei ízlésvilág gyökeresen átalakította Kalotaszeg zenei kultúráját. Élete egyik nagy, többször emlegetett fájdalma, hogy tanúja volt zenésztársadalma, generációja kihalásának, tudatában volt annak, hogy ő az utolsó. Ugyanakkor szakmailag és emberileg sikeres és kiteljesedett életet mondhatott a magáénak, intelligens emberként mindig is jól kezelte anyagi helyzetét – pályatársai többségétől eltérően. Csodálták virtuóz és tiszta hegedűjátékát, szinte kimeríthetetlen zenei repertoárját, szerették szolgálatkész, közvetlen és humoros modorát, nyitott életvitelét, így mindig sikerült kivívnia közönsége tetszését és tiszteletét.

 

A hagyományos kalotaszegi cigányzenész életmódot élő Fodor Sándor, az amúgy is nagyfokú társadalmi mobilitásáról ismert vidék legmobilisabb személyei közé tartozott. Nagyfokú mobilitása az állandó újítás irányába a mindennapi életben is kimutatható: például neki volt először Szucságban motorbiciklije és tévékészüléke.

 

 

 
Muzsikált Kalotaszeg szinte valamennyi településén (még a havasi mócoknak is), majd az 1980-as évektől, a táncházmozgalom sztár-adatközlőjeként megfordult erdélyi és magyarországi táncházakban, néptánctáborokban, de járt Nyugat-Európa több államában, illetve többször az Amerikai Egyesült Államokban. Maga sem tudta felsorolni, hogy hány zenésszel muzsikált együtt, hegedűjátékát hatalmas mennyiségű gyűjtés, több kiadott hanglemez és filmfelvétel őrzi. 1998-ban a Magyar Kulturális Örökség Minisztere a Népművészet Mestere címmel tüntette ki. És mindezen szakmai siker és anyagi megbecsülés ellenére egyforma lelkesedéssel és kedvvel tudott muzsikálni a New York-i Metropolitanben, a bodonkúti vagy a szucsági bálban, az inaktelki vagy a mérai lakodalomban, a budapesti vagy a kolozsvári táncházban. Értelmes ember lévén érezte a különbséget a helyszín és a közönség viszonylatában, viszont az igazi nagy muzsikusokhoz méltóan sohasem tett különbséget a zenei előadásmódban.


Élete utolsó évtizedeiben tanítványok százaival foglalkozott, a maga egyszerű, de szívből jövő pedagógiai módszertanával: kivel saját otthonában, kivel a különböző tánceseményeken, táborokban, kivel az együttmuzsikálás folyamatában.

Ahogy öregedett, szokásává vált egy-egy táncrend behúzása után elkiáltani magát: „Száz


2010.04.26. 08:46 Idézet

Sziasztok! A május 1-i fellépés után egy kis kertiparty szerveződik a Dr. Bedő I. u.17 alatt. Szalonna pirítás , csocsózás, szokásos vidámkodás. A halevőknek halászlét főz a férjem délelőtt. Aki nem szereti a halat, az valamit amit enni-inni szeretne, hozzon magával. Inni az is hozzon, aki a halászlét szereti. Tüzet és fedelet a fejetek fölé biztosítunk. Szeretettel várunk mindenkit: Marcsik


2010.04.25. 16:49 Idézet
Józsi

Sziasztok

Ezt látnotok kell!
Táncháztalálkozó 2010

link: http://www.youtube.com/watch?v=HkaQ7t72NV4&feature=player_embedded#!


2010.04.15. 12:21 Idézet
Szusz

Tiszakécskén, 2010 április 24-én a városi könyvtárban egészségi állapot felmérést végzünk, Dr Voll-féle diagnosztikai készülékkel. Mérjük az összes szervek és szerv rendszerek aktuális állapotát. a mérés díjja 3500.-ft /fő Az eredményt azonnal megtudja

jelentkezni időpont egyeztetésre:

06 30 225 82 22

A vizsgálatott végzi:

Bóka Zoltánné, körzeti nővér.


2010.04.06. 22:45 Idézet
Peti,Ági

Sziasztok!!!!

Mindenkit szeretettel meghívunk a szombat esti nyársalásra itt nálunk Bögön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mindenki azt hozza magával,amit szeretne enni,és inni!! 7-8 óra körül már jöhettek!


2010.04.03. 16:55 Idézet
Viktor és Orsi

Sziasztok!

Tapsifüles hova szaladsz?
Itt a Húsvét, itt a tavasz!
Bárány béget, ki a rétre!
Itt van Húsvét, itt van végre.

Rózsavíz és piros tojás,
Vödör vízzel hideg áldás.
Ébredjél fel kora reggel,
Víz a későn kelőknek kell.

Locsolásért jár még sonka,
Piros tojás, sör, borocska.
De óvatosan, ne légy részeg,
Mert még haza is kell érned.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk mindenkinek!


2010.03.31. 17:32 Idézet
Szusz

Dunáról fúj a szél - Népdaltanítás a Duna Televízióban

 
Kultúránk, nemzeti identitásunk egyik legszebb, legsajátosabb része a magyar népdal. Bartók Béla, Kodály Zoltán, és az őket követő jeles népzenekutatók munkássága óta tudjuk, hogy ez nemcsak nekünk, magyaroknak fontos, hanem összeurópai kultúrkincs. A népdal tömören megfogalmazott érték és érzelem, amely összeköt bennünket Gyimestől Sopronig, Felvidéktől Szabadkáig, hisz a néprajzi tájegységek és országhatárok ellenére nagyon sok népdalunk közös az egymástól távol eső helyeken is. 

 
A Duna Televízióban heti rendszerességgel szeretnénk a népdalainkat népszerűsíteni, tanítani a képernyőn keresztül, 4-5 perces műsorokban. A Dunáról fúj a szél című műsort Selmeczi Borbála vezeti, aki módszeresen, következetesen tanítja a népdalokat. Selmeczi Borbála mellett a tanításban részt vesznek fiatal, tehetséges és képzett énekesek is, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének hallgatói is. 

 
A népdalokat úgy választjuk ki, hogy a bukovinai székelyek népdalaitól a Dunántúlig, az Alföldtől Erdélyig minden néprajzi területről megismerhessünk jellegzetes és könnyen tanulható dalokat.

 
A műsorról többet olvashatsz ITT!

 - Duna TV - 

2010.03.20. 00:49 Idézet
Csernák Józsi

Húha milyen híráradat van itt.

Köszönöm szépen a névnapi üdvözleteket és "italokat".

Józsi


2010.03.19. 17:54 Idézet
Regina

Sanyi és Józsi!

Boldog Névnapot Kívánok Nektek!

Nehéz lehetett meghozni a meleget, úgyhogy igyatok rá egyet.

 


2010.03.19. 13:36 Idézet
Szusz

Isten éltesse a névnaposokat! Puszó!


2010.03.19. 11:30 Idézet
Sanyi

 

Mindenkinek köszönöm a névnapi üdvözletet!

Üdv: Sanyi


2010.03.19. 09:29 Idézet
Viktor és Orsi

Szia Józsi! :)

Boldog Névnapot kívánunk!!!


2010.03.19. 08:38 Idézet

 Mr. Csernák Józsika!


Isten éltessen téged is sokáig! Természetesen neked is jár egy kis ital!

 

üdv: Lókötők


2010.03.18. 21:01 Idézet

Nagyon boldog névnapot kívánunk Sanyi!!!!!

Szombaton kocccccc :D


2010.03.18. 09:58 Idézet
Viktor és Orsi

Szia Sanyi!

Boldog Névnapot kívánunk!!!!

 


2010.03.18. 08:38 Idézet

 Ádám Sanyi barátunknak egy hatalmas korsó sör mellé boldogságos névnapot kívánunk :D

Üdv: Lókötők


2010.03.12. 13:19 Idézet

Meghívó

Szeretettel várunk minden kedves népzenekedvelőt a
március 20. -án megrendezésre kerülő
 
II. TÜCSÖK Népzenei Találkozóra
 
Helyszín: Közösségi Ház Perbál
(2074 Perbál Fő u. 24.)
Kezdés: 17:00 h
Fellépők:
-Galócza Együttes (Solymár)
-Kistücskök (Perbál)
-Kontáros Együttes (Zsámbék)
-Másik Együttes (Budapest)
-Rézpatkó Néptáncegyüttes (Nagykovácsi)
-Sárvári Énekes Együttes (Sárvár)
-Zsámbéki Zeneiskola növendékei (Zsámbék)

2010.03.08. 19:33 Idézet

Sok Boldog Nőnapot kívánok

a leányoknak, asszonyoknak

és

Minden leány együttes társamnak


Sok - Sok Szeretettel

 

Sok Pusssz a lányoknak és

üdv mindenkinek

 

Mónus Feri


[359-340] [339-320] [319-300] [299-280] [279-260] [259-240] [239-220] [219-200] [199-180] [179-160] [159-140] [139-120] [119-100] [99-80] [79-60] [59-40] [39-20] [19-1] [Archívum]

 
A pontos idő
 
Névnap :)

 
RÓLUNK:)

Bemutatkozó szöveg

 
Menü
 
Együttesek
 
Művelődés,népzene
 
Egyéb
 
Kodály Zoltán

"Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni. S aki csak valamit is tesz ezirányban, már nem élt hiába."

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! &#9205; Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK